Podziękowanie dla Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno

Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie serdecznie dziękuje Organizatorom Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno i wszystkim sponsorom „Biegu Mikołajkowego„, który odbył się w dniu 6.12.2015 r. w Dębnie, a środki finansowe zostały przekazane na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego dla wychowanka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

Dziękuję wszystkim uczestnikom „Biegu Mikołajkowego” za udział w tym szczytnym celu.

Dziękuję dzieciom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Dębnie za dar Waszego serca.

Wszystkim Państwu i dzieciom dziękuję za wrażliwość, akceptację osób niepełnosprawnych i pomoc najsłabszym.